CPCIC2018
CPCIC2018

乔贵楠

大连海密梯克泵业有限公司执行总经理

乔贵楠
1978年出生于中国大连    国籍:中国                              
教育经历
2006年~2012年 德国慕尼黑大学(LMU)大学 媒体信息硕士(辅修企业经济学)
2010年~2012年 德国慕尼黑大学  人类世代研究计划项目研究员
工作经历  
2012年9月~2016年9月   大耐泵业有限公司总经理助理兼信息化管理办公室负责人
2016年9月~ 至今         大连海密梯克泵业有限公司   执行总经理

© 2020 CPCIC2020  www.cpcic.org  All Rights Reserved.